Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są
dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i
adres e-mail.] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem
lub pocztą elektroniczną).Mogą Państwo skorzystać
z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak
nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą
wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Adresat:
Lapis Sp. z o.o.
ul. Friedleina 4-6
30-009 Kraków, Polska

Tel.: +48 512 257 852, 12 294 54 54
E-Mail: sklep@lapisbiuroserwis.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy dzieło polegającej na wykonaniu na stępujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
…………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
…………………………………………….

Adres konsumenta(-ów)
…………………………………………….

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
…………………………………………….
…………………………………………….

Data
…………………………………………….

(*)Niepotrzebne skreślićSiedziba firmy
Lapis Sp. z o.o.
ul. Friedleina 4-6
30-009 Kraków, Polska

NIP 945 19 20 196
REGON 357195085
Kapitał zakładowy: 200.000zł

Tel.: +48 512 257 852, 12 294 54 54
E-Mail: sklep@lapisbiuroserwis.pl

 
        

  • AVERY ZWECKFORM GmbH
  • DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
  • dymo
  • OPUS sp z o.o.
  • OXFORD
  • STABILO INTERNATIONAL GMBH SP. Z O.O.
  • TRODAT POLSKA SP. Z O.O.
darmowa dostawa

Przy zakupach powyżej 200 zł

Bezpieczeństwo zakupów

Łatwe i szybkie zakupy