wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta.

 

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży

…………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta

…………………………………………….

adres zamieszkania

…………………………………………….

telefon kontaktowy

…………………………………………….

e-mail

…………………………………………….

nr zamówienia oraz nr paragonu/faktury VAT

 

Lapis Sp. z o.o. ul. Józefa Fredleina 4-6, 30-009 Kraków

z dopiskiem „odstąpienie od umowy www.lapis-biuroserwis.com”

 

Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz.827.), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… Umowa sprzedaży została zawarta z Lapis Sp. z o.o. w dniu ………….. roku, a odbiór przeze mnie Towarów nastąpił w  dniu ………………..……………. roku.[i]

Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy: ………..……..……………………………………. ………………………………..Data i podpis konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)

[i]                       NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ


 • argo
 • bantex
 • barbara czluchow
 • bic
 • corex
 • durable
 • dymo
 • edding
 • elba
 • emerson
 • esselte
 • herlitz
 • leitz
 • maped
 • opus
 • panta_plast
 • parker
 • pelikan
 • pentel
 • rystor
 • stabilo
 • staedtler
 • typograf

darmowa dostawa

Przy zakupach powyżej 200 zł

Bezpieczeństwo zakupów

Łatwe i szybkie zakupy