wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta.

 

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży

…………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta

…………………………………………….

adres zamieszkania

…………………………………………….

telefon kontaktowy

…………………………………………….

e-mail

…………………………………………….

nr zamówienia oraz nr paragonu/faktury VAT

 

Lapis Sp. z o.o. ul. Józefa Fredleina 4-6, 30-009 Kraków

z dopiskiem „odstąpienie od umowy www.lapis-biuroserwis.com”

 

Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz.827.), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… Umowa sprzedaży została zawarta z Lapis Sp. z o.o. w dniu ………….. roku, a odbiór przeze mnie Towarów nastąpił w  dniu ………………..……………. roku.[i]

Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy: ………..……..……………………………………. ………………………………..Data i podpis konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)

[i]                       NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ


  • AVERY ZWECKFORM GmbH
  • DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
  • ESSELTE
  • FELLOWES
  • OPUS
  • TRODAT
  • UNI MITSUBISHI GROUP
darmowa dostawa

Przy zakupach powyżej 200 zł

Bezpieczeństwo zakupów

Łatwe i szybkie zakupy